Syndicus

Het beroep van syndicus is een complexe materie geworden waar administratieve en technische kennis een vereiste zijn voor de goede werking van een VME.

Maar ook het sociale aspect is een taak op zich geworden in ons beroep.

Het team Isyndix streeft er naar een vertrouwenspersoon te worden en een transparant beleid te voeren ,dit voor elke eigenaar, huurder en leverancier.

Het takenpakket van de syndicus is bepaald bij :

Doch Isyndix- Immotrap heeft gedurende de 15jaar een kennis opgebouwd met een team dat als goede huisvader voor de Vereniging van mede-eigenaars optreedt en dit vertaald zich in extra troeven :
  1. Transparante boekhouding : reeds van bij de oprichting een dubbele boekhouding voert en dit door sterke administratieve medewerkers. Ook voor de VME’s onder de 20 kavels.
  2. Technisch opvolging door praktijkgerichte medewerkers van de kleine problemen. Grote werken met de nodige onderbouwde aannemingscontracten en sluitende offertes. Welke met een uitgewerkt lastenboek worden aangevraagd door externe experten of architecten.
  3. 24u/24u permanentie voor technische dringende interventies – geen callcenter !!
  4. Ereloon is transparant en vaststaand bij ondertekening van contract.
  5. Elk gebouw heeft zijn vaste contactpersonen zowel technisch als administratief met de nodige overkoepelende opvolging.

Isyndix- Immotrap behoort tot één van de gecertifieerde sydici van Vlaams-Brabant.
Ons kwaliteitscertificaat van het Algemeen Eigenaarssyndicaat (AES),het Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond (KAEV) en de Nationale Federatie van Vastgoedbeheerders (NFVB), wordt jaarlijks verlengd.