Rentmeester

Waar verschilt dit met syndicus, hier is de syndicus bevoegd voor de gemeenschappelijke delen van de vereniging van mede-eigendom. Rentmeester is verantwoordelijk voor het beheer en het optimaal rendement van de privatieve eigendommen.

De Rentmeester :

Over het algemeen aangesteld door de eigenaar(s).

Behartigd de belangen van de eigenaar ten aanzien van de huurders.

De taken zijn :

Ereloon wordt vastgelegd op basis van een % op de huur van de privatieve eigendommen en de kosten van het te huurstellen.